Organizacija analitskega laboratorija, vpeljava/optimizacija sistemov kakovosti (DPP, DLP, ISO 17025), omogočanje wiki sodelovanja. Specialisti za farmacevtsko industrijo.
Back

Analitika in kakovost

Laboratoriji “prodajajo” analitske rezultate. Na njih slonijo pomembne odločitve, zato morajo rezultati biti verodostojni, kar zagotavljamo s sistemom kakovosti. Kakovost zagotavljajo trije stebri: kompetentni ljudje, verodostojne metode in kvalificirana oprema. 

Laboratorij pa mora svoje delo opravljati učinkovito, kar zagotavljamo z dobrim vodenjem in organizacijo

Skupaj z vami stalno iščemo pravo razmerje med kakovostjo in učinkovitostjo. Več

Preview - Analitika in kakovost

Omogočamo wiki sodelovanje

Mnogi se zavedajo, da v podjetjih manjka sodelovanja na vseh nivojih; znotraj oddelkov in enot, med enotami, med vodstvom in zaposlenimi. Vsi tudi vemo, da je sodelovanje “v živo” v podjetju najbolj pomembno, vendar ni vedno mogoče. Kaj ko bi poleg sodelovanja v”v živo” uporabili tudi sodobno, preprosto sodelovalno orodje wiki?

Omogočamo wiki sodelovanje v vašem podjetju na področju projektnega dela, izdelave dokumentov, izmenjave znanj. Pomagamo vam vpeljati wiki: tehnično, procesno in medčloveško.  Več

Preview - Omogočamo wiki sodelovanje

Predavanja

“Moje poslovno življenje je predavanje in svetovanje. Skratka govorništvo. To delam rad in z veseljemTako me kar pogosto vabijo na konference, simpozije, izobraževanja ali pa v podjetja in organizacije, da bi govoril, navduševal in spreminjal naravnanost.
Govorim iz izkušenj, zanimivo in privlačno.”

– Aleš Čerin

Teme: analitika in kakovost, wiki sodelovanje, vodenje in upravljanje, družina. Več

Preview - Predavanja

Odpiramo prostor za priložnosti

Odprti prostor je učinkovita, participativna moderacijska metoda za vodenje srečanj velike skupine ljudi, ki imajo skupen izziv. Imenujemo jo tudi “energija dobrega odmora za kavo”.

Uporabljamo jo v situacijah, ko se skupina zelo različnih ljudi spoprime z zapleteno in morda tudi konfliktno temo.

Odprti prostor: nov projekt, nov izdelek/storitev, vizija, poslanstvo, iskanje novih rešitev. Več

Preview - Odpiramo prostor za priložnosti

Forward

Odpiramo prostor!


Odprti prostor je učinkovita, participativna moderacijska metoda za vodenje srečanj velike skupine ljudi, ki imajo skupen izziv. Imenujemo jo tudi "energija dobrega odmora za kavo".
Uporabljamo jo v situacijah, ko se skupina zelo različnih ljudi spoprime z zapleteno in morda tudi konfliktno temo.
Odprti prostor: nov projekt, nov izdelek/storitev, vizija, poslanstvo, iskanje novih rešitev, ...
Več