Kakovost

istock_000001529359xsmall

Kakovost zagotavljajo trije stebri: kompetentni ljudje, verodostojne metode in kvalificirana oprema. Izkušnje kažejo, da mnogo organizacij ima dobro opremo, validirane metode, pri kompetentnosti ljudi pa se rado zatika. Ljudje tudi težko sodelujejo med seboj (znotraj oddelkov in med oddleki).
Razvijamo ljudi in omogočamo sodelovanje.

Sistemi kakovosti (DPP, DLP, ISO 17025) ne prinašajo samo zahtev po prekomernem dokumentiranju, pač pa nam pomagajo pri zagotavljanju verodostojnosti našega dela.V življenje jih je treba postaviti z dobro mero “zdrave pameti”. Včasih prevlada birokratski pristop, ki duši delo in ne prinaša dodane vrednosti.
Odstranjujemo birokratske ovire in spodbujamo inovativnost. Analitika in sistemi kakovosti (DPP, DLP, ISO 17025).

Svetujemo in izobražujemo

Svetujemo vam iz vseh naštetih področij pri odpravi birokratskih ovir, vpeljevanju sistema kakovosti in organizaciji analitskega laboratorija.
Naš način svetovanja.

Seminar, delavnico ali nekajurno predavanje iz vseh naštetih prodročij lahko pripravimo posebej za vašo organizacijo.
Za več informacij
pokličite

Analitika in sistemi kakovosti (DPP, DLP, ISO 17025)

 • Kvalifikacija analitske opreme
 • Validacija analitskih metod
 • Dokumentacijski sistem
 • Konceptualizacija in izdelava dokumentov
 • Out of Specification rezultati
 • Korektivni in preventivni ukrepi
 • Sistem referenčnih in delovnih standardov
 • Sistem izobraževanja
 • Kontrola sprememb
 • Standardi kakovosti in programska oprema

Učinkovitost laboratorija

 • Vodenje in upravljanje laboratorija
 • Optimizacija dela v laboratoriju (vzorec-analiza-rezultat)
 • Merjenje učinkovitosti laboratorija (Key Performance Indicators)
 • Timsko delo v laboratoriju
 • Razvoj vodij laboratorijev (coaching)
 • Motiviranje analitikov

Laboratorij 2.0

 • Uporaba koncepta sodelovanja 2.0 v laboratoriju (wiki, sodelovalni miselni vzorci, blogi)
 • Uporaba sodobnih sodelovalnih orodij pri konceptualizaciji in izdelavi SOP in drugih dokumentov, delitvi znanja v laboratoriju (bolj izkušeni – manj izkušeni analitiki), projektno delo.

Pripravljena izobraževanja: analitika in kakovost

 • HPLC: Praktičen pristop
 • HPLC: Reševanje in preprečevanje težav
 • Out of Specification rezultati – Kaj če je rezultat izven specifikacijskih meja?
 • Kvalifikacija analitske opreme – Misterij ali zdrava pamet?
 • Dokumentacijski sistem in dokumenti – Učinkovito in človeku prijazno.
 • Sodobne tehnike koncipiranja in oblikovanja dokumentov
 • Standardi kakovosti v šolskem laboratoriju
 • Izobraževanje lahko pripravimo posebej za vas