M&Q konferenca: POPREPROSTITI kompleksne načine dela!

20. maj 2015 Komentarji: 0

V organizaciji podjetja Lotrič d.o.o. sem imel predavanje predavanje na temo učinkovitosti laboratorija.

Predstavitev predavanja: “Vsak laboratorij, pravzaprav vsako delovno okolje, ima svojo zgodovino. Pred nami so bili ljudje, ki so sodelovali v procesu postavljanja načina dela. Za to smo jim seveda lahko hvaležni. Z marsičem se nam sedaj zato ni treba ukvarjati.

Način dela, ki so ga – verjamemo – uvedli po svojih najboljših močeh naši predniki, je bil posledica takratnih pogojev dela, takratne opreme, reguliranosti okolja, njihovega takratnega znanja, tudi časa, ki so ga imeli na razpolago, … Skozi čas so se procesi v laboratoriju še spreminjali, največkrat se je kaj dodajalo. S povečevanjem zahtev sistemov vodenja kakovosti smo si prav pogosto nakopali veliko birokratskih ovir. Včasih se je kaj uvedlo tako na hitro, brez poglobljenega razmisleka.

Tako se je v vsakem laboratoriju nabralo precej dela, ki nam ga morda ob drugačnih razpletih v zgodovini, morda z drugačnim vodenjem, ne bi bilo treba opravljati. Skratka, v vsakem laboratoriju se najde veliko odvečnega. Največkrat se tega niti ne zavedamo. Kako to odstraniti, kako popreprostiti delo v laboratoriju, kako narediti delo v laboratoriju bolj učinkovito, bolj uspešno?”

Menim, da smo okolja laboratorijev (in tudi druga okolja) preobložili z odvečnim, predvsem odvečno birokracijo in kompliciranimi postopki dela. Na konferenci sem govoril o tem, da je zato treba:

A) POPREPROSTITI kompleksne načine dela:

1. ŽELETI SI bolj preproste načine dela: vodstvo in po hierarhiji navzdol

2. ODLOČITI SE za iskanje “bolj preprostih” načinov dela: PREPROSTOST definirati za konkurenčno VREDNOTO in ji takoj nameniti čas za “iskanje bolj preprostih rešitev” v varnem prostoru.

3. DELATI ‘NA SISTEMU’ in ne samo ‘V SISTEMU’: “prepucati” vse delovne procese in odstraniti odvečno in uveljaviti bolj preproste načine dela (redno + timsko)

B) PREPREČEVATI pretirano kompleksnost

1. PREPROSTOST definirati za konkurenčno VREDNOTO, kar vodi v ISKANJE bolj preprostih rešitev, postane del PRESOJANJA delovnih procesov in počasi preide v NAVADO.

2. Določiti OSEBO ZA PREPROSTOST, ki mora biti izkušen človek, ki pozna VSEBINO procesov in mu dati nalogo PREGLEDOVALCA vsakega procesa/dokumenta “skozi očala” preprostosti – skozi očala preprečevanja pretirane kompleksnosti.

Kliknite na puščico in si poglejte celotno predstavitev

Foto: Spletno mesto M&Q konference

Predavanje na M&Q Konferenci o učinkovitosti laboratorija

13. maj 2015 Komentarji: 0

Aparat za test raztapljanja

V organizaciji podjetja Lotrič d.o.o. bom imel 15. maja 2015 ob 9.00 v Škofji Loki (Sokolski dom) predavanje na temo učinkovitosti laboratorija. Takole sem zapisal v predstavitev predavanja: “Vsak laboratorij, pravzaprav vsako delovno okolje, ima svojo zgodovino. Pred nami so bili ljudje, ki so sodelovali v procesu postavljanja načina dela. Za to smo jim seveda lahko hvaležni. Z marsičem se nam sedaj zato ni treba ukvarjati.

Način dela, ki so ga – verjamemo – uvedli po svojih najboljših močeh naši predniki, je bil posledica takratnih pogojev dela, takratne opreme, reguliranosti okolja, njihovega takratnega znanja, tudi časa, ki so ga imeli na razpolago, … Skozi čas so se procesi v laboratoriju še spreminjali, največkrat se je kaj dodajalo. S povečevanjem zahtev sistemov vodenja kakovosti smo si prav pogosto nakopali veliko birokratskih ovir. Včasih se je kaj uvedlo tako na hitro, brez poglobljenega razmisleka.

Tako se je v vsakem laboratoriju nabralo precej dela, ki nam ga morda ob drugačnih razpletih v zgodovini, morda z drugačnim vodenjem, ne bi bilo treba opravljati. Skratka, v vsakem laboratoriju se najde veliko odvečnega. Največkrat se tega niti ne zavedamo. Kako to odstraniti, kako popreprostiti delo v laboratoriju, kako narediti delo v laboratoriju bolj učinkovito, bolj uspešno?”

Konferenca je za udeležence brezplačna, prijave so možne na naslednji povezavi. Zahvaljujem se podjetju Lotrič d.o.o. za povabilo.

Foto: Aleš Čerin

Veščine pisanja dokumentov v reguliranem okolju

12. april 2013 Komentarji: 1

Uporabniki berejo tehnični dokument z različnimi nameni:

– naučiti se kako prav izvesti zahtevani posel,

– kakšne so (bile) podlage za sprejete odločitve,

– regulatorne zahteve.

Pisanje dokumentov je zato pisanje z namenom hitrega, točnega in konsistentnega prenosa informacij od pisca k (različnim) uporabnikom, kar je mnogokrat izziv tudi za visokošolane ljudi, ki med šolanjem niso bili deležni specializiranega izobraževanja v smislu pisnega podajanja vsebin.

Dokumenti v sistemu kakovosti morajo biti napisani tako, da vsi uporabniki dokumenta lahko svoj posel opravijo uspešno (s čim manj napakami), učinkovito (s čim manj viri – ljudje, materiali, čas), varno in konsistentno (časovno in različni zaposleni).

Pisci morajo zato imeti jasen namen pisanja dokumenta in imeti bodoče uporabnike dokumenta stalno pred očmi.

Izobraževanje izvedemo v vaši organizaciji, s pomočjo vaših realnih dokumentov in v vaših realnih situacijah.

Namen izobraževanja

– Spoznati tipe uporabnikov dokumentov in njihove načine uporabe dokumentov.

– Spoznati in osvojiti zakonitosti izdelave dobrega dokumenta (SOP, poročila, …).

– Spoznati in osvojiti načine učinkovitega generiranja dokumentov: načrtovanje dokumenta, zbiranje in organiziranje podatkov, pisanje dokumenta.

– Osvojiti veščine jasnega in razumljivega izražanja vsebine dokumenta v reguliranem okolju.

Komu je izobraževanje namenjeno?

Izobraževanje je namenjeno ljudem v vaši organizaciji, ki:

– izdelujejo dokumente,- so odgovorni za pregled in odobritev dokumentov.

Kdo vodi izobraževanje?

Izobraževanje vodi Aleš Čerin, ki ima dolgoletne izkušnje pri uvajanju sistemov kakovosti, izdelavi analitske dokumentacije in vodenju laboratorija v LEKu. Sedaj je že deseto let0  svetovalec za postavitev učinkovitih sistemov vodenja kakovosti predvsem v farmacevtski industriji.

Program

1. UVODNO PREDAVANJE (predavanja in pogovor): 2 x 4 ure (v skupni po 35 udeležencev)
– Kako ljudje uporabljajo dokumente? Pomen razumevanja „občinstva“ – definiranje načina izražanja vsebine in stopnje podrobnosti. Kaj je pomembno pri pisanju, da bo dokument jasno komuniciral vsebino? Katere so lastnosti dobrega dokumenta (jasnost, zgoščenost, konsistentnost…)?- 2 uri
– Izdelave dokumenta (načrtovanje dokumenta, zbiranje in organiziranje podatkov, pisanje dokumenta, izražanje vsebine, pregled dokumenta) – 2 uri

2. DELO V MANJŠIH SKUPINAH (pogovor in »feedback« skupini o konkretnem dokumentu): (4 ure na 5 udeležencev): Praktična ŠTUDIJA PRIMERA v manjši skupini: Udeleženci pošljejo dokument, katerega trener pred delom v manjših skupinah pregleda (okoli 10 strani). Pri študiji udeleženci aktivno sodelujejo. trener da avtorjem direkten »feedback« – 4 ure na skupino 5 udeležencev

3. ZAKLJUČNO PREDAVANJE (predavanje in pogovor): 4 ure (skupno za vse udeležence): Kaj smo se naučili? Kakšnim napakam se je treba izogibati?

Metode

Izobraževanje je v obliki predavanj, pogovora, študij primerov.

Cena

Po dogovoru glede na število udeležencev.

Informacije

HPLC seminarja – pomladanski termini 2013

2. marec 2013 Komentarji: 0

HPLC: Praktičen pristop

Čas: torek, 12. marec 2013

Namen seminarja

Pomagati analitikom na HPLC-ju:

– spoznati dogajanje na koloni, tako, da bodo znali tudi reševati osnovne probleme,
– spoznati posamezne komponente HPLC sistema, da bi razumeli dogajanje v »zaprtih škatlah«,
– pokazati načine priprave raztopin (mobilna faza, standardi in vzorci), ki bi ne povzročali problemov,
– osvojiti osnove obdelave podatkov, da bi znali pravilno vrednotiti kromatograme,
– spoznati osnove dobre laboratorijske prakse, da bi zagotavljali verodostojnost analitskih rezultatov,
– rešiti uporabnikove probleme na PSP osnovi (Prinesi Svoj Problem).

Kdo naj se udeleži seminarja?

– Analitiki, ki že nekaj časa delajo s HPLC analitsko tehniko, in bi radi bolje razumeli njeno delovanje.
– Vodje laboratorijev, za katere je HPLC analitska tehnika nov izziv, ali pa HPLC šele vpeljujejo

Praktične izkušnje na HPLC niso potrebne.

Potek

Teoretični del:

1) Kromatografska ločitev:

– Kaj se dogaja v koloni?
– Stacionarna faza – pregled
– Priprava mobilne faze in vzorcev
– Test ustreznosti kromatografskega sistema

2) Moj HPLC sistem:

– zgradba HPLC sistema
– črpalka / injektor / detektorji
– praktično delo s HPLC sistemom: priprava in analiza

3) Obdelava podatkov:

– snemanje kromatograma
– vrednotenje kromatograma – integracija
– kalibracija in kvantifikacija

4) Avtomatizacija HPLC sistema

Praktični del:

1. princip delovanja posameznih modulov HPLC sistema
2. priprava HPLC sistema
3. izvedba različnih analitskih primerov na resničnih vzorcih

HPLC Reševanje in preprečevanje težav

Čas: sreda, 13. in četrtek 14. marec 2013

Namen seminarja

– Pomagati analitikom razumeti delovanje HPLC sistema in uvesti take prakse v svoje delo, ki zmanjšujejo možnosti težav.
– Pokazati analitikom učinkovite načine reševanja najpogostejših težav na HPLC-ju (črpalka, avtosampler, kolona), na praktičnih primerih in problemih.
– Rešiti uporabnikove probleme na PSP osnovi (Prinesi Svoj Problem).

Kdo naj se udeleži seminarja?

– analitiki, ki že nekaj časa delajo s HPLC analitsko tehniko in bi radi bili samostojni pri reševanju in preprečevanju težav;
– vodje laboratorijev, ki uporabljajo ali vpeljujejo HPLC in
– bi radi izboljšali učinkovitost svojega laboratorija

Potek

Teoretični del:

– Pristopi k reševanju problemov
– Gradientna analitika: problemi in rešitve
– Črpalka: problemi in rešitve
– Avtosampler: problemi in rešitve
– Učinkovita nega kolon
– Kolona in problemi ločevanja
– Pristopi k preprečevanju težav

Praktični del:

– delovanje posameznih modulov HPLC sistema (pogled od znotraj)
– praktične študije analitskih primerov
– učinkoviti in ekonomični načini preprečevanja problemov in napak

Trenerji

Seminarja izvajajo:

– Aleš Čerin (Edusatis): analitsko področje in sistemi kakovosti
– Primož Koselj (Instrumentalia): princip delovanja in tehnični problemi
– Boštjan Bavdek in Tomaž Peršin (LabTim): obdelava podatkov in avtomatizacija, tehnični problemi in programska oprema

Zagotavljamo pokritje celotnega spektra problemov, ki se lahko pojavijo pri delu s HPLC tehniko.

Skupaj imamo 60 let izkušenj na HPLC področju.

Metode

Izobraževanja so izrazito praktično naravnana:

– Predavanja, delavnice, študije primerov.
– Praktični del na delujočih (in »namensko okvarjenih«) HPLC sistemih in analizah v skupinah po 5-7 udeležencev.
– Odprta diskusija o reševanju in preprečevanju uporabnikovih težav na PSP osnovi (Prinesi Svoj Problem) po metodi Odprtega prostora.

Kotizacija

– HPLC: Praktičen pristop 250 EUR
– HPLC: Reševanje in preprečevanje težav 360 EUR

Navedene cene vključujejo DDV. V ceno seminarja je vključena izvedba predavanj in praktičnih vaj, tiskani materiali, potrdilo o udeležbi, kosilo in in odmori za kavo.

Prijava

Prijavnico (organizacija, oddelek, ime in priimek, ulica, PŠ in kraj, telefon, e-pošta) pošljite:

– po pošti: Instrumentalia, d.o.o., Leskoškova cesta 9 E, 1122 Ljubljana
– po faksu.: (01) 524 0198
– po e-pošti: events@instrumentalia.si

Lokacija seminarjev

V predavalnici in laboratoriju podjetja Instrumentalia, d.o.o., Leskoškova cesta 9 E, 1122 Ljubljana, severni vhod, 1. nadstropje.

Nov logo podjetja. Kako vam je všeč?

22. oktober 2011 Komentarji: 0

Podjetje Edusatis d.o.o. je spremenilo svoj fokus od izobraževanja na analitskem, laboratorijskem in kakovostnem področju (sistemi vodenja kakovosti)  v sodelovanje in vodenje. To se izraža na primer tudi tudi v sodelovalni pripravi treninga ‘Vodim, torej sem’ (skupaj s Socialno akademijo in njenim direktorjem Matejem Cepinom, ter znanimi voditelji Ivom Boscarolom, Petro Matos in Brankom Cestnikom).

Dvojni fokus novega loga

Želimo, da se nov fokus podjetja odrazi tudi v logotipu podjetja: poudari naj se ta dvojni fokus (praktična znanja, omogočanje sodelovanja), obenem pa naj se ohrani povezava od prej (knjiga, ki se preobraža v ptico). Tako sva začela sodelovati s hčerko Nežo Rutar, ki dela diplomo na področju grafičnih in interaktivnih komunikacij. Neža je razvila nov logotip, meni zelo všečen, ki pa po moje to dvojnost tudi dobro izraža obenem pa ohranja dovolj “starega”, da se ohrani povezava s prejšnjo grafično podobo. Kako se pa vam zdi? Vesel bom komentarjev. Sedaj bi se še dalo kaj malega spremeniti.

Zahvaljujem se Neži Rutar, ki je razvila nov logo in ji želim čimprejšnji in odličen zagovor diplome. Obenem pa se še enkrat zahvaljujem oblikovalcu starega loga Toniju Anžlovarju, podjetje FormaLibre.

Stari logo:

Novi logo:Svetovanje 2.0


Mi svetujemo na dva načina: "v živo" pri stranki in s pomočjo internetnih sodelovalnih orodij (wiki, sodelovalni miselni vzorci).
Srečanje "v živo" je seveda vedno najboljša rešitev, vendar vedno ni mogoče.
S pomočjo enostavnega sodelovalnega orodja wiki, vam omogočimo, da sodelujemo na daljavo tudi po srečanju "v živo".
Več

Odpiramo prostor!


Odprti prostor je učinkovita, participativna moderacijska metoda za vodenje srečanj velike skupine ljudi, ki imajo skupen izziv. Imenujemo jo tudi "energija dobrega odmora za kavo".
Uporabljamo jo v situacijah, ko se skupina zelo različnih ljudi spoprime z zapleteno in morda tudi konfliktno temo.
Odprti prostor: nov projekt, nov izdelek/storitev, vizija, poslanstvo, iskanje novih rešitev, ...
Več

 Flickr fotografije