HPLC seminarja – pomladanski termini 2013

Objavljeno: 2. marec 2013

HPLC: Praktičen pristop

Čas: torek, 12. marec 2013

Namen seminarja

Pomagati analitikom na HPLC-ju:

– spoznati dogajanje na koloni, tako, da bodo znali tudi reševati osnovne probleme,
– spoznati posamezne komponente HPLC sistema, da bi razumeli dogajanje v »zaprtih škatlah«,
– pokazati načine priprave raztopin (mobilna faza, standardi in vzorci), ki bi ne povzročali problemov,
– osvojiti osnove obdelave podatkov, da bi znali pravilno vrednotiti kromatograme,
– spoznati osnove dobre laboratorijske prakse, da bi zagotavljali verodostojnost analitskih rezultatov,
– rešiti uporabnikove probleme na PSP osnovi (Prinesi Svoj Problem).

Kdo naj se udeleži seminarja?

– Analitiki, ki že nekaj časa delajo s HPLC analitsko tehniko, in bi radi bolje razumeli njeno delovanje.
– Vodje laboratorijev, za katere je HPLC analitska tehnika nov izziv, ali pa HPLC šele vpeljujejo

Praktične izkušnje na HPLC niso potrebne.

Potek

Teoretični del:

1) Kromatografska ločitev:

– Kaj se dogaja v koloni?
– Stacionarna faza – pregled
– Priprava mobilne faze in vzorcev
– Test ustreznosti kromatografskega sistema

2) Moj HPLC sistem:

– zgradba HPLC sistema
– črpalka / injektor / detektorji
– praktično delo s HPLC sistemom: priprava in analiza

3) Obdelava podatkov:

– snemanje kromatograma
– vrednotenje kromatograma – integracija
– kalibracija in kvantifikacija

4) Avtomatizacija HPLC sistema

Praktični del:

1. princip delovanja posameznih modulov HPLC sistema
2. priprava HPLC sistema
3. izvedba različnih analitskih primerov na resničnih vzorcih

HPLC Reševanje in preprečevanje težav

Čas: sreda, 13. in četrtek 14. marec 2013

Namen seminarja

– Pomagati analitikom razumeti delovanje HPLC sistema in uvesti take prakse v svoje delo, ki zmanjšujejo možnosti težav.
– Pokazati analitikom učinkovite načine reševanja najpogostejših težav na HPLC-ju (črpalka, avtosampler, kolona), na praktičnih primerih in problemih.
– Rešiti uporabnikove probleme na PSP osnovi (Prinesi Svoj Problem).

Kdo naj se udeleži seminarja?

– analitiki, ki že nekaj časa delajo s HPLC analitsko tehniko in bi radi bili samostojni pri reševanju in preprečevanju težav;
– vodje laboratorijev, ki uporabljajo ali vpeljujejo HPLC in
– bi radi izboljšali učinkovitost svojega laboratorija

Potek

Teoretični del:

– Pristopi k reševanju problemov
– Gradientna analitika: problemi in rešitve
– Črpalka: problemi in rešitve
– Avtosampler: problemi in rešitve
– Učinkovita nega kolon
– Kolona in problemi ločevanja
– Pristopi k preprečevanju težav

Praktični del:

– delovanje posameznih modulov HPLC sistema (pogled od znotraj)
– praktične študije analitskih primerov
– učinkoviti in ekonomični načini preprečevanja problemov in napak

Trenerji

Seminarja izvajajo:

– Aleš Čerin (Edusatis): analitsko področje in sistemi kakovosti
– Primož Koselj (Instrumentalia): princip delovanja in tehnični problemi
– Boštjan Bavdek in Tomaž Peršin (LabTim): obdelava podatkov in avtomatizacija, tehnični problemi in programska oprema

Zagotavljamo pokritje celotnega spektra problemov, ki se lahko pojavijo pri delu s HPLC tehniko.

Skupaj imamo 60 let izkušenj na HPLC področju.

Metode

Izobraževanja so izrazito praktično naravnana:

– Predavanja, delavnice, študije primerov.
– Praktični del na delujočih (in »namensko okvarjenih«) HPLC sistemih in analizah v skupinah po 5-7 udeležencev.
– Odprta diskusija o reševanju in preprečevanju uporabnikovih težav na PSP osnovi (Prinesi Svoj Problem) po metodi Odprtega prostora.

Kotizacija

– HPLC: Praktičen pristop 250 EUR
– HPLC: Reševanje in preprečevanje težav 360 EUR

Navedene cene vključujejo DDV. V ceno seminarja je vključena izvedba predavanj in praktičnih vaj, tiskani materiali, potrdilo o udeležbi, kosilo in in odmori za kavo.

Prijava

Prijavnico (organizacija, oddelek, ime in priimek, ulica, PŠ in kraj, telefon, e-pošta) pošljite:

– po pošti: Instrumentalia, d.o.o., Leskoškova cesta 9 E, 1122 Ljubljana
– po faksu.: (01) 524 0198
– po e-pošti: events@instrumentalia.si

Lokacija seminarjev

V predavalnici in laboratoriju podjetja Instrumentalia, d.o.o., Leskoškova cesta 9 E, 1122 Ljubljana, severni vhod, 1. nadstropje.

Komentirajte


Svetovanje 2.0


Mi svetujemo na dva načina: "v živo" pri stranki in s pomočjo internetnih sodelovalnih orodij (wiki, sodelovalni miselni vzorci).
Srečanje "v živo" je seveda vedno najboljša rešitev, vendar vedno ni mogoče.
S pomočjo enostavnega sodelovalnega orodja wiki, vam omogočimo, da sodelujemo na daljavo tudi po srečanju "v živo".
Več

Odpiramo prostor!


Odprti prostor je učinkovita, participativna moderacijska metoda za vodenje srečanj velike skupine ljudi, ki imajo skupen izziv. Imenujemo jo tudi "energija dobrega odmora za kavo".
Uporabljamo jo v situacijah, ko se skupina zelo različnih ljudi spoprime z zapleteno in morda tudi konfliktno temo.
Odprti prostor: nov projekt, nov izdelek/storitev, vizija, poslanstvo, iskanje novih rešitev, ...
Več

 Flickr fotografije