ISO 9001: 2008: Politika kakovosti je lahko tudi “kr neki”

Objavljeno: 20. april 2010

Samo odkljukano, a praznoV malem privatnem laboratoriju se trenutno ukvarjam z vzpostavivijo sistema kakovosti. Stranke tega laboratorija so izjemno zahtevne in občutljive na kakovosti. Prav je tako.

Za ogrodje sistema vodenja kakovosti smo izbrali slavni ISO 9001: 2008, odličen vendar splošen standard, ki ga nadgrajujemo z dobrimi praksami (GMP), ki veljajo v farmacevski industriji.

Pristop državnega podjetja

V okviru standarda vodenja kakovosti mora podjetje spisati politiko kakovosti, enega od temeljnih dokumentov, ki opredeljujejo odnos podjetja do zagotavljanja (vedno večjega) zadovoljstva strank.

Pa sem zadnjič naletel na internetno stran državnega podjetja (do nedavnega in v pretežni meri še sedaj – monopolista), ki objavlja svojo politiko kakovosti. Naj jo kar kopiram sem (vse identifikacijske znake sem nadomestil s črticami):

Politika kakovosti

ISO 9001:2000 in ISO 14001:2004
V družbi že vrsto let gradimo in izboljšujemo sistem kakovosti. Prvič smo prejeli certifikat za skladnost sistema vodenja kakovosti s takrat veljavnim standardom ISO 9001 že novembra 1999. Sistem kakovosti smo konec leta 2004 dopolnili tudi s pridobitvijo okoljevarstvenega certifikata ISO 14001:2004.

Leta 2007 je bila pripravljena nova organizacija, s katero smo prilagodili svoje delovanje potrebam pri uresničevanju investicijske in razvojne dejavnosti, vključevanju v mednarodne strokovne organe in sodelovanju pri oblikovanju ———— trga ————— regije. Vse to smo ustrezno vključili v sistem kakovosti. Naslednje leto je ——— ——– — ———- — izvedel recertifikacijsko presojo po vseh poglavjih standarda ISO 9001:2000. Neskladij ni bilo, vendar so presojevalci podali nekaj dodatnih priporočili, s katerimi naj bi v prihodnje še izboljšali naše poslovne procese.

Standard OHSAS 18001

V letu 2008 smo začeli aktivnosti za uvedbo sistema varovanja zdravja in varstva pri delu po vsebini standarda OHSAS 18001. Prav tako pa nadaljujemo z dopolnitvijo sistema kakovosti, pri čemer smo v letu 2009 vanj povezali tudi sistem varovanja informacij.”

In kje je tu politika kakovosti?

Sam vidim večinoma floskule, prosti spis kako je certifikacija potekala in da so dobili papirčke (certifikate) za na steno nad direktorjevo glavo. Nobene vsebine. Prav čudno se mi zdi, da so tole obesili na internet in dali celemu svetu vedeti, da ne vedo kaj sploh pomeni politika kakovosti.

Primer dobre in kar navdihujoče politike kakovosti pa objavljajo Ljubljanske mlekarne na svoji spletni strani.

Pri nas še vedno opažam birokratski, celo “pišmevuharski” pristop k standardom vodenja kakovosti. Bolj ko se v standard ISO poglobiš, bolj ko ga spoznavaš, bolj vidiš kako uporaben je in tudi koliko je lahko vredna dobro napisana politika kakovosti. Ne pa da jo samo odkljukaš.

Foto: PhotoXpress

Aleš Čerin

Značke: , , ,

Komentirajte


Svetovanje 2.0


Mi svetujemo na dva načina: "v živo" pri stranki in s pomočjo internetnih sodelovalnih orodij (wiki, sodelovalni miselni vzorci).
Srečanje "v živo" je seveda vedno najboljša rešitev, vendar vedno ni mogoče.
S pomočjo enostavnega sodelovalnega orodja wiki, vam omogočimo, da sodelujemo na daljavo tudi po srečanju "v živo".
Več

Odpiramo prostor!


Odprti prostor je učinkovita, participativna moderacijska metoda za vodenje srečanj velike skupine ljudi, ki imajo skupen izziv. Imenujemo jo tudi "energija dobrega odmora za kavo".
Uporabljamo jo v situacijah, ko se skupina zelo različnih ljudi spoprime z zapleteno in morda tudi konfliktno temo.
Odprti prostor: nov projekt, nov izdelek/storitev, vizija, poslanstvo, iskanje novih rešitev, ...
Več

 Flickr fotografije