Veščine pisanja dokumentov v reguliranem okolju

Objavljeno: 12. april 2013

Uporabniki berejo tehnični dokument z različnimi nameni:

– naučiti se kako prav izvesti zahtevani posel,

– kakšne so (bile) podlage za sprejete odločitve,

– regulatorne zahteve.

Pisanje dokumentov je zato pisanje z namenom hitrega, točnega in konsistentnega prenosa informacij od pisca k (različnim) uporabnikom, kar je mnogokrat izziv tudi za visokošolane ljudi, ki med šolanjem niso bili deležni specializiranega izobraževanja v smislu pisnega podajanja vsebin.

Dokumenti v sistemu kakovosti morajo biti napisani tako, da vsi uporabniki dokumenta lahko svoj posel opravijo uspešno (s čim manj napakami), učinkovito (s čim manj viri – ljudje, materiali, čas), varno in konsistentno (časovno in različni zaposleni).

Pisci morajo zato imeti jasen namen pisanja dokumenta in imeti bodoče uporabnike dokumenta stalno pred očmi.

Izobraževanje izvedemo v vaši organizaciji, s pomočjo vaših realnih dokumentov in v vaših realnih situacijah.

Namen izobraževanja

– Spoznati tipe uporabnikov dokumentov in njihove načine uporabe dokumentov.

– Spoznati in osvojiti zakonitosti izdelave dobrega dokumenta (SOP, poročila, …).

– Spoznati in osvojiti načine učinkovitega generiranja dokumentov: načrtovanje dokumenta, zbiranje in organiziranje podatkov, pisanje dokumenta.

– Osvojiti veščine jasnega in razumljivega izražanja vsebine dokumenta v reguliranem okolju.

Komu je izobraževanje namenjeno?

Izobraževanje je namenjeno ljudem v vaši organizaciji, ki:

– izdelujejo dokumente,- so odgovorni za pregled in odobritev dokumentov.

Kdo vodi izobraževanje?

Izobraževanje vodi Aleš Čerin, ki ima dolgoletne izkušnje pri uvajanju sistemov kakovosti, izdelavi analitske dokumentacije in vodenju laboratorija v LEKu. Sedaj je že deseto let0  svetovalec za postavitev učinkovitih sistemov vodenja kakovosti predvsem v farmacevtski industriji.

Program

1. UVODNO PREDAVANJE (predavanja in pogovor): 2 x 4 ure (v skupni po 35 udeležencev)
– Kako ljudje uporabljajo dokumente? Pomen razumevanja „občinstva“ – definiranje načina izražanja vsebine in stopnje podrobnosti. Kaj je pomembno pri pisanju, da bo dokument jasno komuniciral vsebino? Katere so lastnosti dobrega dokumenta (jasnost, zgoščenost, konsistentnost…)?- 2 uri
– Izdelave dokumenta (načrtovanje dokumenta, zbiranje in organiziranje podatkov, pisanje dokumenta, izražanje vsebine, pregled dokumenta) – 2 uri

2. DELO V MANJŠIH SKUPINAH (pogovor in »feedback« skupini o konkretnem dokumentu): (4 ure na 5 udeležencev): Praktična ŠTUDIJA PRIMERA v manjši skupini: Udeleženci pošljejo dokument, katerega trener pred delom v manjših skupinah pregleda (okoli 10 strani). Pri študiji udeleženci aktivno sodelujejo. trener da avtorjem direkten »feedback« – 4 ure na skupino 5 udeležencev

3. ZAKLJUČNO PREDAVANJE (predavanje in pogovor): 4 ure (skupno za vse udeležence): Kaj smo se naučili? Kakšnim napakam se je treba izogibati?

Metode

Izobraževanje je v obliki predavanj, pogovora, študij primerov.

Cena

Po dogovoru glede na število udeležencev.

Informacije

Komentarji (1) na: “Veščine pisanja dokumentov v reguliranem okolju”

  1. David L.
    Apr 05, 2017

    Je na sporedu še kakšno podobno izobraževanje v letu 2017?Komentirajte


Svetovanje 2.0


Mi svetujemo na dva načina: "v živo" pri stranki in s pomočjo internetnih sodelovalnih orodij (wiki, sodelovalni miselni vzorci).
Srečanje "v živo" je seveda vedno najboljša rešitev, vendar vedno ni mogoče.
S pomočjo enostavnega sodelovalnega orodja wiki, vam omogočimo, da sodelujemo na daljavo tudi po srečanju "v živo".
Več

Odpiramo prostor!


Odprti prostor je učinkovita, participativna moderacijska metoda za vodenje srečanj velike skupine ljudi, ki imajo skupen izziv. Imenujemo jo tudi "energija dobrega odmora za kavo".
Uporabljamo jo v situacijah, ko se skupina zelo različnih ljudi spoprime z zapleteno in morda tudi konfliktno temo.
Odprti prostor: nov projekt, nov izdelek/storitev, vizija, poslanstvo, iskanje novih rešitev, ...
Več

 Flickr fotografije